เมล็ดชังฝังรากสร้าง ในใจ ผู้ใด
เพาะบ่มเติบโตไป รุ่มร้อน
เมล็ดหน่อจากใคร ไล่หว่าน แจกโปรย
กาลผ่านเขาผู้นั้น จักได้ คืนสนอง
Advertisements