เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่กินเท่าที่มีหรือ ใช้เท่าที่มี
แต่ต้องรู้จักทำมาหากินให้มีกินอย่างพอเพียง และมีใช้อย่างพอเพียง
ด้วยความรู้ความสามารถและการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
แม้แต่มนุษย์ยุคหินยิงมีการดิ้นรนพัฒนาตัวเองจนรู้จักใช้ไฟมาทำอาหาร
ไม่ใช่อยู่อย่างยุคหินไปวันๆ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 25 ม.ค. 2550 คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย โดยลมเปลี่ยนทิศ

เราคิดว่าคงมีบางคนที่กำลังเข้าใจความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไปผิดๆนะคะ
แต่นี่คือสิ่งที่เราเข้าใจ และคิดว่าน่าจะเป็นความหมายสั้นๆ

เข้าใจง่าย ได้ใจความ ของคำว่า..เศรษฐกิจพอเพียง
ไปอ่านเจอมา แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆ คงสนใจจึงนำมาลงไว้ค่ะ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง – http://www.sufficiencyeconomy.org/show.php?Id=6
เศรษฐกิจพอเพียง – http://www.sufficiencyeconomy.org
รวมพระราชดำรัส – http://kanchanapisek.or.th/speeches
Advertisements