ถ้าคุณต้องการบางสิ่งบางอย่างมากๆ จงปล่อยมันไป

ถ้ามันกลับมาหาคุณ มันจะเป็นของคุณตลอดไป

แต่ถ้ามันไม่กลับมา แสดงว่ามันไม่ใช่ของคุณตั้งแต่แรกแล้ว

 

Advertisements