Happy Birthday
ร้องโดย : G-JR 10 Club

ก็รู้ว่ามันเป็นวันสำคัญของเธอนะ
และฉันก็ไม่อยากจะรบกวนเท่าไหร่
ที่ฉันนั้นพอจะมีก็เพียงแค่ดอกไม้
กับข้อความที่ส่งให้เธอ

เธออาจจะรับมันไว้ หรือเธอจะโยนทิ้งไป
แต่ว่าไม่เป็นไร แค่อยากให้เธอได้รู้

*สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday
แม้ฉันจะไม่ได้เจอ แต่อยากส่งผ่านเพลงนี้ไป
สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday*
ถึงฉันต้องอยู่คนเดียวแต่จะฉลองให้เธอได้ไหม

ไม่รู้เธอกำลังมีความสุขกับใครนะ
แต่ฉันก็ไม่อยากจะรับรู้อะไร
ก็ขอให้เธอจงมีความสุขต่อไปนะ
ฉันจะขอคอยมองอยู่แค่นี้ก็สุขใจ

เธออาจจะรับรู้ไว้ หรือเธอจะไม่ใส่ใจ
แต่ว่าไม่เป็นไร แค่อยากให้เธอฟังไว้

(*..*)
ขอให้เธอมีความสุขเท่านั้น ฉันก็สุขใจ..

(*..*)
ขอให้เธอมีความสุขเท่านั้น ฉันก็สุขใจ..

เพลง Happy Birthday แบบออนไลน์ จาก True Music :
http://truemusic2.truelife.com/home/player/player_song.php?songguid=20060830161230631018

Advertisements