ความไม่พอใจจนเป็นคนเข็ญ
พอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาล
จนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การ
ต้องคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอ

คนที่มีความสุขในชีวิตต้องเป็นคนรู้จักพอ หมายถึงว่า พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ทำ
ใครไม่มีสิ่งที่ตัวชอบ ก็ต้องขอชอบในสิ่งที่ตัวมี ภาษิตฝรั่งว่า..
" นกตัวเดียวในกำมือดีกว่านกสองตัวบนต้นไม้ "

ใครชอบ ใครชัง ช่างเถิด
ใครเชิด ใครแช่ง ช่างเขา
ใครเบื่อ ใครบ่น ทนเอา
ใจเรา ร่มเย็น เป็นพอ

" นัตถิ โลเก อนินทิโต " .. คนไม่ถูกด่าหรือนินทาไม่มีในโลก

ข้อความตัดตอนจาก
หนังสือ "ทำความดีมีความสุข" โดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธัมมจิตโต)

เปลี่ยนมาโพสต์ข้อความจากหนังสือธรรมะบ้าง
เห็นว่ารูปเล่มน่าอ่านดี ปกเหมือนหนังสือกลอนเลย
เดี๋ยวนี้หนังสือธรรมะพัฒนาขึ้นมาก ดีจัง ^^

Advertisements