บอกฉันหน่อย by Blissonic

  ครั้งนี้เธอคือคำตอบ ครั้งนี้ตัวฉันมั่นใจ
  ครั้งนี้รู้ว่าต้องใช่ ครั้งนี้ฉันจะปล่อยหัวใจ ให้รัก นำฉันไป

  *แค่เธอเพียงยอมบอกฉันหน่อย ว่าเธออยากจะเจอ
  บอกฉันหน่อยเพราะฉันอยากจะฟัง
  บอกฉันหน่อยขอแค่เพียงสักครั้ง
  ขอแค่เพียงเธอบอกฉันหน่อย ว่าเธออยากจะเจอ
  บอกฉันหน่อยเพราะฉันอยากจะฟัง
  บอกฉันหน่อยอย่าปล่อยให้ฉันผิดหวัง*

  หลายครั้งเหมือนมีคำตอบ แต่หลายครั้งฉันไม่แน่ใจ
  ครั้งนี้ฉันจะลองใหม่ ครั้งนี้ฉันจะปล่อยหัวใจ ให้รัก นำฉันไป

  (*..*)

  หากวันนี้ยังไม่กล้าบอกก็คงต้องรออย่างไม่เข้าใจ
  จะต้องรอ จนเมื่อไร บอกฉันหน่อยได้ไหม

  (*..*)

  แค่เธอเพียงยอมบอกฉันหน่อยว่าเธออยากจะเจอ
  บอกฉันหน่อยเพราะฉันอยากจะฟัง

  บอกฉันหน่อยขอแค่เพียงสักครั้ง

  ขอแค่เพียงเธอ
  บอกฉันหน่อย…
  บอกฉันหน่อย…
  บอกฉันหน่อย…

Advertisements